Mata grzejna dla prosiąt

Mata grzejna dla prosiąt elektryczna i wodna

Opis

Nowoczesne metody hodowli zwierząt wymagają utrzymania optymalnej temperatury zapewniającej szybki przyrost wagi. W chlewniach niedopuszczalne jest, by prosięta leżące na podłodze marzły, gdyż powoduje to spowolnienie wzrostu.
W kojcach dla macior przez pierwsze trzy, cztery dni po porodzie musi być utrzymywana temperatura około 30 °C. Równomiernie rozgrzanie podłogi może wyeliminować konieczność ogrzewania całego budynku, co znacznie zmniejsza zużycie energii.
Ogrzewanie podłogowe zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób wśród zwierząt.
Do mat należy używać termostatu elektroniczneg który pozwala na optymalne wykorzystanie maty grzewczej co pozwala ograniczyć straty energii.

ZooTech jest producentem mat grzejnych